မုံရြာၿမိဳ႕သႀကၤန္ ယာဥ္တုိက္မႈ ယခင္ႏွစ္ထက္ မ်ားလာ | DVB