ကဗ်ာ၀ကမ္းေျခတြင္ ေဆာင္းေဘာက္က်ယ္ေလာင္စြာဖြင့္လုိ႔ တားျမစ္ရာမွ ပဋိပကၡျဖစ္၊ ရဲ ၃ ဦး ဒဏ္ရာရ | DVB