ေအးခ်မ္းစြာ ေရကစားႏိုင္ေရး ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ | DVB