မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေရကစားမ႑ပ္မ်ား၊ ေရပက္ခံေလွ်ာက္လည္သူမ်ားႏွင့္ သႀကၤန္အက်ေန႔ ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု) | DVB