ဆီးရီးယား ဓာတုလက္နက္တုိက္ခုိက္မႈ အေရးယူရန္ မၾကာခင္ဆုံးျဖတ္မည္ဟု ထရမ့္ေျပာ | DVB