ဖားကန္႔တြင္ လက္နက္ႀကီးက်ည္က်၍ ရြာသား ၁ ဦး ေသဆုံး၊ ၁ ဦးဒဏ္ရာရ | DVB