မသန္စြမ္းသူ တဦးလွ်င္ က်ပ္ ၁ သိန္းႏႈန္းထက္ ပိုမိုေထာက္ပံ့ေပးရန္ ညိႇႏႈိင္းေန | DVB