အာဆင္နယ္ကြင္းလယ္လူ အယ္လ္နန္နီ၏ အနီကတ္ျပစ္ဒဏ္ ပယ္ဖ်က္ | DVB