မဟာမုနိဘုရားႀကီး အေနကဇာတင္ ပူေဇာ္ပြဲကို သံဃာအပါး ၁၀၈၀ ပါးျဖင့္ က်င္းပမည္ | DVB