ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၄ ဦး လိုက္ပါလာသည့္ ဗန္ကား မီးေလာင္၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမရွိ - DVB