သႀကၤန္ အိမ္ျပန္ရန္ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးတြင္ ရထားလက္မွတ္ တန္းစီဝယ္ယူေနၾကသူမ်ား (ဓာတ္ပံု) | DVB