ဗန္းေမာက္တြင္ ဘိန္းမဲ က်ပ္သိန္း ၁၀၀၀ ဖိုးခန္႔ ဖမ္းဆီးရမိ - DVB