ေကာ့ေသာင္း ပါခ်န္ျမစ္ေရလွ်ံမႈ ေက်း႐ြာမ်ား ေရနစ္ျမုပ္ေန | DVB