ဝက္ေမွးရြာသူ၂ ဦးကို ပုဒ္မႏွစ္ခုျဖင့္ တရားစဲြ | DVB