မဲေဆာက္တြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ ကားတစီး မီးေလာင္ ၂၀ ဦး ေသဆုံး | DVB