ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလွလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္က ေရလုပ္သား ၂၃ ဦးကို တရားစြဲ | DVB