သမၼတဦးဝင္းျမင့္အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း တ႐ုတ္၊ အေမရိကန္ႏွင့္ အီးယူ ေျပာၾကား | DVB