လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ က်ဴးေက်ာ္တဲ အလုံး ၅၀ ခန္႔ မီးေလာင္ကၽြမ္း | DVB