ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိ ေခတ္ေဟာင္းလက္က်န္ သီးသန္႔႐ုပ္ရွင္႐ုံတခ်ဳိ႕ (ဓာတ္ပံု)

ျမန္မာျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ အသစ္ဖြင့္လွစ္လိုက္တဲ့ ေရွာ့ပင္းစင္တာႀကီးေတြမွာ ႐ုပ္ရွင္႐ံုေတြ တြဲဖက္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ျပသလာေနၾကေပမယ့္ ၿမဳိ႕လယ္ေကာင္မွာေတာ့ ေခတ္ေဟာင္းကလက္က်န္ သီးသန္႔ ႐ုပ္ရွင္႐ံုအခ်ဳိ႕ကို ယေန႔တုိင္ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဓာတ္ပံု-လြင္မိႈင္း

More News
Up