လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆီတင္ကား ၁ စီးတိမ္းေမွာက္မီးေလာင္ | DVB