အသင္းႀကီးမ်ား အားကုန္႐ုန္းမည့္ အက္ဖ္ေအဖလား ကြာတားဖုိင္နယ္ | DVB