ေရႊတိဂုံရင္ျပင္တြင္ အပူဒဏ္ခံႏုိင္သည့္ ေႂကြျပား ၄ သိန္းခင္းမည္ | DVB