ဝင္ေၾကးတုိးျမင့္မႈေၾကာင့္ ေရႊတိဂုံဘုရားကုိ ႏုိင္ငံျခားသားအဝင္ ေလ်ာ့နည္းဟု ေဂါပကေျပာ | DVB