“မုျဒာရဲ႕ေခၚသံ” ဇာတ္ကားအေပၚ ဒါ႐ုိက္တာႀကီး ဦးဝင္းေဖ၏ သုံးသပ္ခ်က္ (႐ုပ္သံ) | DVB