ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚမွ အမုန္းတရား လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားရွိေနဟု ကုလ သတိေပး | DVB