ရွမ္းႏွင့္တအာင္း တပ္တုိ႔ တုိက္ပြဲဆက္ျဖစ္၊ ေဒသခံ ရာခ်ီထြက္ေျပး | DVB