ေႏြစပါးစုိက္ဧက ၉ ေသာင္းခြဲေလာက္ ကင္းတားဆည္ေရ အလုံအေလာက္ ေပးမည္ | DVB