“ကယန္​း” အမည္​တ​မ်ဳိးတည္​းသာ အသိအမွတ္​ျပဳ​ေပးရန္​ ​လိုလား | DVB