စပါးအသင္းက ဘုန္းေမာက္ကုိ ၄-၁ ဂုိးျဖင့္ ဂုိးျပတ္အႏုိင္ရ (႐ုပ္သံဟုိက္လုိက္) | DVB