ေျမာက္ကိုရီယား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္ဟု ထင္ေၾကာင္း ထရမ့္ေျပာ | DVB