အေမရိကန္အဆုိေတာ္ ေကတီပယ္ရီႏွင့္ အမႈျဖစ္ေနသည့္ သီလရွင္ႀကီး တရား႐ုံးတြင္ ကြယ္လြန္ | DVB