ေႏြရာသီမွာအျဖစ္မ်ားတဲ့ေရာဂါေတြကို ဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ - DVB