မံုရြာအက်ဥ္းေထာင္က အက်ဥ္းသူမ်ားကို ပန္းအလွျပင္သင္တန္းေပး | DVB