အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ လူမႈကူညီေရးရန္ပံုေငြ အန္အယ္လ္ဒီထူေထာင္

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ အပါအဝင္ အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ တရားမၽွတမႈဆိုင္ရာ လူမႈကူညီေထာက္ပံ့ေရး ရန္ပံုေငြတရပ္ကို မတ္လ ၈ ရက္ေန႔မွာ ထူေထာင္လိုက္ပါတယ္။ လူမႈကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး  အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟုုိအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ မတည္ေငြနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔မွာ ရန္ပံုေငြတရပ္ စတင္ထူေထာင္လိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ပံုုေငြ ရရွိတဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီး သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ စတဲ့ အေရးကိစၥေတြမွာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟုုိအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီရဲ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ကူညီေထာက္ပံ့ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ တရားမၽွတမႈဆုုိင္ရာ လူမႈကူညီ ေထာက္ပံ့ေရးရန္ပံုုေငြအတြက္ ဧရာဘဏ္မွာ အေကာင့္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီး အလႉရွင္ေတြအေနနဲ႔လည္း ပူးေပါင္းထည့္ဝင္ လႉဒါန္းႏိုင္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။

//
More News
Up