အကယ္ဒမီေပးပြဲ ႐ိုက္ကူးမည့္ ႐ုပ္သံမီဒီယာမ်ား က်ပ္သိန္း ၁၅၀ ေပးေဆာင္ရန္ သေဘာတူ | DVB