ျပည္ပေခ်းေငြေတြ အက်ိဳးရွိရွိ အသုံးခ်ခဲ့သလား

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ျပည္ပကုိ ေပးစရာရွိတဲ့ ေႂကြးၿမီဟာ အစုိးရထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဆုိရင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၁၄၈ ဘီလီယံ ရွိပါတယ္။ ျပည္တြင္းေႂကြးၿမီကေတာ့ က်ပ္ ၁၈၀၂၀ ဘီလီယံ (အခု ေငြလဲႏႈန္းနဲ႔တြက္ရင္ ကန္ေဒၚလာ ၁၃ ဒသမ ၄၈ ဘီလီယံ) ပါ။ ျပည္ပနဲ႔ ျပည္တြင္း ႏွစ္ခုေပါင္းလုိက္ရင္ ႏုိင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသားေႂကြးၿမီဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂ ဒသမ ၆၂၈ ဘီလီယံ ရွိေနပါတယ္။ ဒီပမာဏကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လက္ရွိလူဦးေရ (UN မွန္းဆခ်က္) ၅၃ ဒသမ ၇ သန္းနဲ႔ အခ်ိဳးခ်ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ လူတဦးခ်င္းစီမွာ အေႂကြး ငါးသိန္းခြဲေက်ာ္ ရွိေနတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေႂကြးၿမီမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံက စစ္အစုိးရ လက္ထက္ကတည္းက ေခ်းထားခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံတကာ ေႂကြးၿမီေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ တက္လာေတာ့ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံတကာေႂကြးၿမီပမာဏဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၆ ဘီလီယံေက်ာ္ပါပဲ။ အဲဒီတုန္းက ကမာၻ႔ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ တ႐ုတ္နဲ႔ ပါရီကလပ္ အဖဲြ႔ဝင္ႏုိင္ငံေတြဆီကုိ အေႂကြးေတြေပးဖုိ႔ တင္ေနခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေလာက္မွာပဲ အရင္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးဝင္းရွိန္နဲ႔ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ စီးပြားေရးအႀကံေပးေဟာင္း ေဒါက္တာေဇာ္ဦးတုိ႔ အဖြဲ႔ေတြ ပါရီကလပ္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ေႂကြးၿမီေလၽွာ္ခ်ေပးေရး ညိႇႏိႈင္းမႈေတြ လုပ္ခဲ့ရာက ပါရီကလပ္အေႂကြးေတြ တဝက္ေလာက္ ေလ်ာ့သြားခဲ့ဖူးပါတယ္။ ကမာၻ႔ဘဏ္နဲ႔ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္က အေႂကြးကုိလည္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကေန လွည့္ျပန္ဆပ္ၿပီးမွ ေခ်းေငြ ထပ္ျပန္ယူရတာေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ေခ်းေငြကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၃ ဘီလီယံနဲ႔ အမ်ားဆုံး ရွိေနခဲ့တာပါ။ ျပည္ပေခ်းေငြနဲ႔ အတုိးႏႈန္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္ပေခ်းေငြ ၉ ဒသမ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္မွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ၃ ဒသမ ၈ ဘီလီယံေက်ာ္နဲ႔ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္က ၂ ဘီလီယံေက်ာ္နဲ႔ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ရွိေနပါတယ္။ က်န္တာေတြကေတာ့ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ IDA ေခ်းေငြ၊ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ရဲ႕ ေခ်းေငြ၊ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္နဲ႔ အျခားေခ်းေငြေတြ ပါပါတယ္။ ဒီေခ်းေငြေတြထဲမွာ အတုိးႏႈန္းေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနၾကတာပါ။ အတုိးႏႈန္း ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္ ေခ်းေငြေတြလည္းရွိၿပီး အျမင့္ဆုံးက ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိပါတယ္။ ကမာၻ႔ဘဏ္တုိ႔၊ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္တုိ႔ဆီက ေခ်းယူတဲ့ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ေခ်းေငြေတြက အတုိးႏႈန္း သက္သာၿပီး ႏုိင္ငံအလုိက္ ေခ်းယူတဲ့ ေကာ္မာရွယ္ ေခ်းေငြေတြက အတုိးႏႈန္း ျမင့္မားပါတယ္။ ဒီထဲမွာ တ႐ုတ္ေခ်းေငြကေတာ့ အတုိးႏႈန္း အျမင့္ဆုံးျဖစ္ၿပီး ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္လုိ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာဆုိဖူးပါတယ္။ အတုိး အရင္း ျပန္ဆပ္ရမယ့္အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ အစုိးရရဲ႕ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ကာလလတ္ ေႂကြးၿမီ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာအရဆုိရင္ ျပည္ပေႂကြးၿမီေတြကုိ အရင္းေရာ အတုိးပါ ဆပ္ရမယ့္ကာလ ေရာက္ေနပါၿပီ။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ အရင္းျပန္ဆပ္ေငြ ေဒၚလာ ၃၉၆ သန္းေက်ာ္နဲ႔ အတုိးျပန္ဆပ္ေငြ ေဒၚလာ ၂၁၆ သန္းေက်ာ္ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၁၂ သန္းေက်ာ္ ဆပ္ခဲ့ရပါတယ္။ မဟာဗ်ဴဟာအရဆုိရင္ ဒီႏွစ္မွာလည္း အတုိး အရင္းေပါင္း ေဒၚလာသန္း ၇၀၀ နီးပါး ျပန္ဆပ္ရမွာပါ။ ေနာက္လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာလည္း အခုထက္ပုိတုိးၿပီး ဆပ္သြားရမွာျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းမွသာ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့က်သြားမွာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ မ်ားျပားလာေနတဲ့ ျပည္တြင္းအေႂကြး လက္ရွိ ျပည္တြင္းေႂကြးၿမီပမာဏက ျပည္ပေႂကြးၿမီပမာဏထက္ မ်ားေနသလုိ အတုိးႏႈန္း ဆပ္ေနရတာကလည္း  ပုိမ်ားေနပါတယ္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္က ျပည္တြင္းအေႂကြးေတြအတြက္ အတုိးဆပ္ရတာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၅၂ သန္းပါ။ ျပည္တြင္းေႂကြးေတြ မ်ားလာရတာက အစုိးရရဲ႕ ဘတ္ဂ်တ္လုိေငြေတြကုိ ျဖည့္ေနရတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရဟာ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္ေတြ၊ ေငြတုိက္လက္မွတ္ေတြကုိ အတုိးႏႈန္းနဲ႔ ေရာင္းရပါတယ္။ ဒါကုိ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြ၊ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ဗဟုိဘဏ္က ဝယ္ယူၾကတာပါ။ ရွင္းေအာင္ေျပာရရင္ေတာ့ အစုိးရက အဲဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြဆီကေန ေငြေခ်းတာပါပဲ။ လက္ရွိ ျပည္တြင္းအေႂကြးေတြအားလုံးရဲ႕ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္က ဗဟုိဘဏ္က ျဖည့္ဆည္းေပးေနရပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမုိ႔ ဘတ္ဂ်တ္လုိေငြ ပုိပုိျပလာတာကုိ လက္ခံရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ တဖက္ကလည္း ထိန္းရမယ္လုိ႔ စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြက ဆုိၾကပါတယ္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ (IMF) က ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြကုိ GDP ရဲ႕ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထက္ မေက်ာ္ဖုိ႔ အႀကံျပဳတာမ်ိဳး၊ မလုိလားအပ္တဲ့ အသုံးစရိတ္ေတြ ေလၽွာ့ခ်ဖုိ႔ အႀကံျပဳတာမ်ိဳးေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အေႂကြးေတြ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး မျဖစ္ဖုိ႔ အေႂကြးေတြ မ်ားလာရင္လည္း ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဗီယက္နာမ္မွာ ေႂကြးၿမီပမာဏ မ်ားျပားလာျခင္းဟာ ျပႆနာတခု ျဖစ္လာတာမုိ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြေတြကုိ ေလၽွာ့ခ်ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနရပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ရဲ႕ ေႂကြးၿမီဟာ ၂၀၀၁ ေလာက္မွာ GDP ရဲ႕ ၃၆ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ကေန ၂၀၁၆ မွာ ၆၂ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္လာတယ္လုိ႔ IMF ရဲ႕ အခ်က္အလက္အေပၚ ကုိးကားၿပီး Asia Times က ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဗီယက္နမ္ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြဟာ GDP ရဲ႕ ၆ ဒသမ ၅ ရာခုိ္င္ႏႈန္းထိ ရွိလာတာမုိ႔ သူတုိ႔အစုိးရက ၃ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ထိ ျပန္လည္ေလၽွာ့ခ်ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနတယ္လုိ႔  ဆုိထားပါတယ္။ အာဆီယံမွာလည္း ေႂကြးၿမီနဲ႔ GDP အခ်ိဳးမွာ ဗီယက္နမ္ဟာ အျမင့္ဆုံးထဲ ပါေနတာပါ။ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေႂကြးၿမီနဲ႔ GDP အခ်ိဳးက ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ကေမာၻဒီးယားရဲ႕ ေႂကြးၿမီနဲ႔ GDP အခ်ိဳးဟာ ၃၃ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ လာအုိက ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ထုိင္းႏုိင္ငံက ၄၁ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ အင္ဒုိနီးရွားက ၂၇ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းပါ။ ဗီယက္နမ္ကေတာ့ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ အရွိန္ရစအခ်ိန္ ဆုိေပမယ့္ တဖက္မွာ ၆၂ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ ေႂကြးၿမီဝန္ထုပ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေခ်းေငြေတြ အက်ိဳးရွိရွိ သုံးျဖစ္ခဲ့လား ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ FDI က အေရးပါသလုိ ျပည္ပေခ်းေငြေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစုံက အကူအညီေပးေရး ေခ်းေငြေတြကလည္း တည္ေဆာက္ေရးမွာ အေရးပါပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံက တံခါးပိတ္ဝါဒနဲ႔ ႏွစ္အမ်ားႀကီး ျဖတ္သန္းခဲ့ရေတာ့ အကူအညီေတြ ေခ်းေငြေတြနဲ႔ အဆက္ျပတ္ခဲ့ရပါတယ္။ အရင္ဆက္ဆံခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံေတြ အပါအဝင္ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ အာရွဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္တုိ႔ကအစ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွ ျပန္လည္ အဆက္အသြယ္လုပ္ခဲ့ၾကတာဆုိေတာ့ အကူအညီနဲ႔ တည္ေဆာက္တဲ့ အခန္းက႑မွာ အမ်ားႀကီး ေနာက္က်က်န္ခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြ ေျပာၾကတာက တုိင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးမွာ ဒီလုိ အကူအညီေတြကုိ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရွိေအာင္ သုံးမယ္ဆုိရင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမွာ ျမန္ျမန္နဲ႔ ေရွ႕ပုိေရာက္ေစတယ္ ဆုိတာပါပဲ။ အတုိးႏႈန္း သက္သာလြန္းစြာနဲ႔ ရတဲ့အကူညီေတြ ရွိသလုိ အတုိးႏႈန္းျမင့္တဲ့ တ႐ုတ္ေခ်းေငြလုိမ်ိဳးေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေခ်းေငြမွာ တ႐ုတ္ေခ်းေငြက အမ်ားဆုံးျဖစ္သလုိ အတုိးႏႈန္းကလည္း အျမင့္ဆုံးပါ။ ဒီေတာ့ အဲဒီ အတုိးျမင့္ ေခ်းေငြေတြနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြက တကယ္ အက်ိဳးရွိခဲ့လား၊ ျဖဳန္းတီးပစ္ရာ ပုိေရာက္ခဲ့လား ဆုိတာေတြက ေမးစရာ ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။ သစ္ေနမုိး

Independent media are under attack by the Myanmar junta. DVB continues reporting the facts, but needs support for the safety of our journalists. You help with any donation. Thank you.

Donate
More News
Up