A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ဝင္ တအိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၄၈,၁၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ မတ္ပဲအသစ္ တအိတ္ကို ၄၅,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၄၈,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ေဈးအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒုိင္ တအိတ္ကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငံုနီက တအိတ္ကို ၃၈,၉၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး တအိတ္ကို ၂၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ပဲစင္းငံုအသစ္ တအိတ္ကို ၃၅,၀၀၀ က်ပ္ကေန ၃၆,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး တအိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒုိင္ တအိတ္ကို ၂,၉၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ေျမေထာက္ပဲ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ေျမေထာက္ပဲက တအိတ္ကို ၉၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၀၆,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၈၄,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၉၆,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ မံုရြာကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၁၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ကုလားပဲ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ကုလားပဲ v2 က ၅၇.၂၅ ပိႆာဝင္ တအိတ္ကို ၇၃,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၇၆,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး တအိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၇၄,၁၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး တအိတ္ကို ၁,၈၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၁,၄၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ေထာပတ္ပဲ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ေထာပတ္ပဲက တအိတ္ကို ၉၃,၅၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၁၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ တအိတ္ကို ၉၅,၄၀၀ က်ပ္ ရွိပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ တအိတ္ကို ၁၄,၆၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ၾကက္သြန္နီက တပိႆာကို ၄၀၀ က်ပ္ကေန ၉၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ျမင္းျခံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တပိႆာကို ၄၀၀ က်ပ္ကေန ၁,၁၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပခုကၠဴနဲ႔ ျမင္းျခံကုန္စည္ဒုိင္ တပိႆာကို ၂၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပပါသီးႏွံေတြထဲက ၾကက္သြန္နီကေတာ့ ေဈးဆက္က်ဆင္းေနပါတယ္။ ကုန္စည္ဒိုင္ေတြကို နယ္အသီးသီးက အဝင္မ်ားလာတဲ့အတြက္ ၾကက္သြန္က ေဈးက်တာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျပည္တြင္း ၾကက္သြန္နီက လက္တေလာမွာ ေဈးခ်ိဳခ်ိဳနဲ႔ ေဈးကြက္ထဲကို အဆမတန္ ဝင္ေရာက္ေနတဲ့အတြက္ တ႐ုတ္ၾကက္သြန္နီေတြက အေရာင္းအဝယ္ မရွိသေလာက္ နည္းေနတယ္လုိ႔လည္း ကုန္သည္ေတြဆီက သိရပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ တပိႆာ ၂၀၀ က်ပ္ေက်ာ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း - AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up