အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ့္အခြင့္ေရးကိုယ္ သိရွိသလို တာဝန္ေက်ပြန္ၾကရန္ တိုက္တြန္း

  အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ ကိုယ့္အခြင့္အေရးကိုယ္ သိရွိသလို ကိုယ့္တာဝန္ကို ကိုယ္ေက်ပြန္ဖို႔ လိုတယ္လုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ မတ္လ ၈ ရက္ ဒီေန႔က်င္းပတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမွာ ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ “အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔လည္း ကိုယ့္အခြင့္အေရးကိုယ္ သိရွိသလို မိမိတို႔ရဲ႕တာဝန္ကို ေက်ပြန္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အခြင့္အေရးေတြသာ ေတာင္းခံၿပီး တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈ မရွိလို႔ ရွိရင္ေတာ့ ဒီဟာဟာ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို တန္ဖိုးထားဖို႔ဆိုတာ မိခင္ေတြက စရမွာပါ။ အဲဒါကို က်မ အထူးသတိေပးခ်င္ပါတယ္။ မိသားစုေတြက စရမွာပါ။ သမီးေတြနဲ႔ သားေတြနဲ႔ တန္းတူတန္ဖိုးထားဖို႔ တန္းတူရည္တူ တန္ဖိုးထားဖို႔ပါပဲ။” မိခင္ေတြအေနနဲ႔ သားသမီးေတြကို တန္းတူရည္တူ တန္ဖိုးထားမွ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြၾကားမွာ တန္းတူရည္တူ ရွိလာမယ္၊ အစိုးရအေနနဲ႔ ေက်းလက္ေန အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ေပးေနတယ္။ ေက်းလက္ေဒသေန အမ်ိဳးသား အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ျပင္ပမွာ အလုပ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့အတြက္ ေက်းလက္ေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြကပဲ ပဲ့ကိုင္ေနၾကရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေက်းလက္ေန အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ အရည္အခ်င္းတိုးတက္ေအာင္ အထူးအေလးေပး လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုတယ္လို႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကမာၻ႔အမ်ိဳးသမီးေတြနည္းတူ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ သက္တမ္းဟာ အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ သက္တမ္းထက္ သက္တမ္းပိုရွည္တယ္။ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ သက္တမ္းဟာ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ေမၽွာ္လင့္သက္တမ္းကေတာ့ ၆၉ ေက်ာ္ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာသြားပါတယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အတြက္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္က “အမ်ိဳးသမီးမ်ားဘဝျမႇင့္တင္ဖို႔ ေက်းလက္ႏွင့္ၿမဳိ႕ျပ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ပူးေပါင္းလို႔ ယခုပင္ ႀကိဳးပမ္းၾကပါစို႔” ျဖစ္ပါတယ္။

//
More News
Up