A d v e r t i s e m e n t With Us

ၿငိမ္းစုစီဥပေဒျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္း  အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

  အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ေနတဲ့ၾကားက ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို   အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ ေထာက္ခံမဲအမ်ားစုနဲ႔ အတည္ျပဳ လိုက္ပါတယ္။ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းေဝးမွာ ေဆြးေႏြးဖို႔က်န္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦး ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၿပီး ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ျပန္လည္ၾကားနာ၊ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းၿပီး ဥပေဒကို တပိုဒ္ခ်င္းစီ မဲခြဲဆံုးျဖတ္တာပါ။ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းသင့္ မသင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာမွာ  ေထာက္ခံမဲ ၁၁၃ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၇၈ မဲရွိခဲ့ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းလွည့္လည္မယ္ဆိုပါက မူလက ျပဳလုပ္မဲ့အစီအစဥ္၊ ခန္႔မွန္းလူဦးေရ၊ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္နဲ႔ ကုန္က်ခံမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္နဲ႔ ကုန္က်ခံမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းရွိပါက ယင္းတုိ႔ကုိ အမည္နဲ႔ ဆက္သြယ္ရမယ့္ လိပ္စာအျပည့္အစံုေဖာ္ျပရမယ္လုိ႔ ဥပေဒၾကမ္းမွာ  ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ အလားတူ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မွာလည္း မူလက သံုးႏွစ္ထက္မပိုတဲ့ ေထာင္ဒဏ္နဲ႔ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္တယ္အစား ႏွစ္ႏွစ္ထက္မပိုတဲ့ ေထာင္ဒဏ္နဲ႔ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္တယ္လို႔ ျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီဥပေဒကို တရက္တည္း ေဆြးေႏြး၊ ၾကားနာ၊ အတည္ျပဳတာလုပ္တဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ တဦးက ဥပေဒနဲ႔ မညီဘူးလို႔ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေပမယ့္ ဥပေဒအတုိင္း ေဆာင္ရြက္သြားတာျဖစ္တယ္လို႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခုိင္သန္းက ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ျပင္ဆင္ၿပီးတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ေပးပို႔ရဦးမွာ ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ သေဘာထားကြဲလြဲရင္ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းစုစီဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းဟာ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းနဲ႔ မကိုက္ညီဘူးဆိုၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း ၂၀၀ ေက်ာ္က အျပင္းအထန္ ၀ိုင္း၀န္းကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသလို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ စတင္ေဆြးေႏြးစဥ္ကလည္း အန္အယ္လ္ဒီ အမတ္ တခ်ဳိ႔က ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up