သ႐ုပ္ေဆာင္မႈပုိင္း ေက်နပ္အားရမႈမရွိေသးဟု ႐ုပ္ရွင္သ႐ုပ္ေဆာင္ လွယဥ္ေက်းေျပာ | DVB