ဆႏၵျပ ပရီမီယာေကာ္ဖီစက္႐ုံ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ျပန္ဝင္ | DVB