ရင္ဂိုတို႔ သားအဖသံုးေယာက္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲ က်င္းပမည္ | DVB