လူကုန္ကူးသူႏွင့္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအနက္ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ ပုိမ်ားေန

လူကုန္ကူးသူေတြေရာ လူကုန္ကူးခံရသူေတြထဲမွာပါ အမ်ိဳးသမီးဦးေရက ႏွစ္ဆေက်ာ္ပိုမ်ားေနတယ္လို႔ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ စာရင္းေတြအရ သိရပါတယ္။ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီနဲ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ လူကုန္ကူးမႈေပါင္း ၃၈ မႈျဖစ္ခဲ့ၿပီး တရားခံက ၁၁၁ ေယာက္ရွိပါတယ္။ ဒီထဲမွာ အမ်ိဳးသမီး ၈၀ ပါၿပီး အမ်ိဳးသားက ၃၁ ေယာက္ရွိပါတယ္။ လူကုန္ကူးခံရသူကေတာ့ အေယာက္ ၅၀ ရွိၿပီး ကေလး ၄ ေယာက္အပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီး ၄၈ ေယာက္၊ အမ်ိဳးသား ၂ ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ပြားခဲ့တာ အမ်ားဆံုးကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး ၁၂ မႈ ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းမွာေတာ့ ၁၁ မႈ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ တႏွစ္လံုးမွာလည္း လူကုန္ကူးတာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီကေန ဒီဇင္ဘာလအထိ လူကုန္ကူးမႈေပါင္း ၂၂၅ မႈ ရွိၿပီး တရားခံက ၆၄၄ ေယာက္ရွိပါတယ္။ ဒီထဲမွာ အမ်ိဳးသမီး ၄၃၀ ပါၿပီး အမ်ိဳးသား ၂၁၄ ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ လူကုန္ကူးခံရသူကေတာ့ ၃၆၀ ရွိၿပီး ကေလး ၄၄ ေယာက္အပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီး ၂၈၆ ေယာက္၊ အမ်ိဳးသားကေတာ့ ကေလး ၁၁ ေယာက္ အပါအဝင္ ၇၄ ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ လူကုန္ကူးတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြထဲမွာ အဓမၼလက္ထပ္ဖို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ပို႔ေဆာင္တာကေတာ့ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတ္ပံု - လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႔

//
More News
Up