ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ထံ ကၽြန္း ၂ ကၽြန္း လႊဲေျပာင္းမႈ အီဂ်စ္တရား႐ံုးက ပယ္ခ်

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ထိပ္တန္း တရား႐ံုးက ပင္လယ္နီထဲက ကၽြန္း ၂ ကၽြန္းကို ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ႏိုင္ငံဆီ လႊဲေပးမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့  တရားေရး စိန္ေခၚခ်က္ အားလံုးကို မတ္လ ၃ ရက္ေန႔မွာ ပယ္ခ် လိုက္ပါတယ္။ ေဆာ္ဒီအိမ္ေရွ႕့စံရဲ႕ အလည္အပတ္ခရီး မတိုင္ခင္ တရက္အလိုမွာ ခုလို ပယ္ခ်လိုက္တာပါ။ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံပိုင္ ကၽြန္း ၂ ကၽြန္းကို ေဆာ္ဒီအာေရဗ်အစိုးရကို လႊဲေပးမယ့္ အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ေၾကညာခဲ့တာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ဒီစီမံကိန္းဟာ ႏို္င္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆႏၵျပပြဲေတြနဲ႔ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ အေရးဆိုမႈေတြၾကားမွာ နစ္ေနခဲ့့ပါတယ္။ ေဆာ္ဒီဟာ အီဂ်စ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံခ်ီ ေထာက္ပံ့ခဲ့တဲ့ မဟာမိတ္ ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တျခားတရား႐ံုးေတြက ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ မရွိဘူးလို႔ အျမင့္ဆံုး တရားရံုးခ်ဳပ္က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ အေရးႀကီးကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ တရား႐ံုးနဲ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ တရား႐ံုးခ်ဳပ္တို႔က ဒီစီမံကိန္းကို ဆန္႔က်င္ၿပီး စီရင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတာပါ။ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံကို မတည္ေထာင္မီ ၁၉၀၆ ခုႏွစ္တည္းက ဒီကၽြန္းေတြဟာ အီဂ်စ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာေအာက္မွာ ရွိတယ္လို႔ အတိုက္အခံေတြက ေျပာပါတယ္။ ေဆာ္ဒီနဲ႔ အီဂ်စ္ အရာရွိေတြကေတာ့ ဒီကၽြန္းေတြကို ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံက ပိုင္တယ္။ ၁၉၅၀မွာ ဒီကၽြန္းေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ ေဆာ္ဒီက အီဂ်စ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုခဲ့လို႔သာ အီဂ်စ္ရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ကို ေရာက္ေနတာလို႔ တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။

//
More News
Up