ဆီးခ်ိဳသမားမ်ား၏ လိင္ဆက္ဆံစဥ္ ၾကံဳရေသာ ျပႆနာမ်ား | DVB