ကရင္​နီအမ်ိဳးသမီးငယ္​မ်ားအတြက္​ စက္​ခ်ဳပ္​သင္​တန္​း အခမဲ့ဖြင့္လွစ္​ | DVB