ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတေက်ာင္း မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြား | DVB