မိုးေကာင္းတြင္ ၄ တန္းေက်ာင္းသူအား အဓမၼျပဳက်င့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့သူ ၂ ဦးကုိ ဖမ္းမိ | DVB