ဘိန္းစာရြက္၀င္ခူးသူ ျမန္မာလုပ္သားတစ္ဦး ႀကိဳးတုတ္ၿပီး နဖူးကိုေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခံရ | DVB