အႏၲရာယ္ႀကီးမားသည့္ အမ်ိဳးသားေရးျပႆနာ ေပၚလာႏိုင္ဟု သာသနာေရးဝန္ႀကီး ေျပာ (႐ုပ္သံ) | DVB